Παρουσίαση του κύριου Ηλία Ευμορφιάδη, για τα νέα αντιπηκτικά

Αξίζει να δούμε, από τη σκοπιά ενός έμπειρου αιματολόγου, μερικά στοιχεία για τα νέα αντιπηκτικά. Η έμφαση σ’ αυτήν την παρουσίαση (νοσοκομείο «Μεταξά», Φεβρουάριος 2016), δίνεται σε πρακτικά ζητήματα, όπως η διαχείριση των ξεχασμένων δόσεων, τα αντίδοτα, κτλ.

doacs_metaxa_22-02-2016

doacs_metaxa_22-02-2016